Werkwijze

Je bent zoveel meer dan wie je geworden bent

Wat je kan verwachten van een coach traject bij BewustZijn

Het kan best spannend zijn, of je wilt wellicht een beter beeld van wat je kan verwachten. Dat is goed te begrijpen en daarom is er eerst spraken van een vrijblijvend intakegesprek. Ter voorbereiding is het prettig als je het intake formulier (zie contact) van tevoren kan opsturen. Natuurlijk is er de mogelijkheid al je vragen te stellen en tevens krijgen we zicht op je coach- of hulpvraag.

Als je hebt besloten bij BewustZijn te starten wordt er een eerste coach gesprek gepland. Afhankelijk van je hulpvraag kan je ongeveer uitgaan van 5 sessies. Deze sessies worden gepland met tussenpozen tussen de één en twee weken. Mocht je om welke reden dan ook besluiten het coach traject te stoppen dan is dat mogelijk mits je dat tijdig aangeeft.

Tijdens het eerste coach gesprek zal de coach- of hulpvraag worden uitgediept door het onderzoeken en zicht krijgen op het dagelijks zelf. In het tweede gesprek wordt het verleden onderzocht, hoe is het dagelijks zelf zo geworden? 

“Je dagelijks zelf is in je kindertijd gevormd. Met name door de reacties van ouders leert een kind wat er wel en niet mag zijn. Verstoringen ontstaan vooral op momenten waarop je niet werd gezien of afgewezen door je ouders of opvoeders. Dit zijn vaak zulke pijnlijke ervaringen, dat je enerzijds gaat proberen ze te voorkomen door een deel van jezelf terug te trekken. Meestal is dat het gevoelige en levendige deel van jezelf. Anderzijds ga je hard aan het werk om goed te maken wat er “fout” is gegaan. In de hoop zo de verbinding te herstellen en wel waardering te krijgen. Het dagelijks zelf ontstaat uit de combinatie van beide strategieën. We zijn gewend geraakt aan het bijbehorende gedrag. Het voelt enerzijds vertrouwd, anderzijds gaat deze aangepaste versie van onszelf ons steeds meer belemmeren. Met name in situaties, die een oude pijn oproepen, schieten we te snel in ons voorkeursgedrag.” 

De derde en vierde sessie zijn erop gericht om volwassen te worden en vrijheid te ervaren door het ontdekken van je oorspronkelijke zelf, je ware aard. De persoon die je ten diepste bent, ‘voorbij’ al de ideeën die je over jezelf hebt. Het kennis maken met deze ruime versie van jezelf ook wel je potentieel kan op diverse manieren. Hierbij kom je meer op eigen benen te staan los van het verleden. Je gaat je geleidelijk bewust worden dat hoe jij je tot je probleem verhoud belangrijker is dat het probleem zelf. Indien gewenst, kunnen er meer sessies zijn die zich hierop richten, maar dan altijd vanuit jou.

Tijdens de coach sessies kan er gebruik worden gemaakt van diverse methoden afhankelijk wat bij jou aansluit. Voordat een methodiek wordt toegepast zal deze altijd voor tevoren worden toegelicht en worden gekeken of dit akkoord is. In principe zijn het geen vreemde methodieken maar voor sommige kan het tekenen van een visualisatie om die vervolgens te bespreken al enorm spannend zijn.

In de laatste sessie word besproken wat je wilt gaan doen met de verkregen inzichten. Wat wil je anders doen dan je gewend ben? Door anders te doen dan je gewend ben zullen ook je gevoelens veranderen wat op zichzelf ook weer andere gedrag mogelijk maakt. Tevens zal het coach traject worden afgesloten.