Coach visie

Je bent zoveel meer dan wie je geworden bent

Er wordt vaak gezocht naar antwoorden op de vraag hoe de gecoachte zijn situatie (probleem of vraagstuk) in stand houd. In feite komt het er op neer om te onderzoeken hoe de gecoachte zich anders kan gaan verhouden tot zijn situatie. Want, eenvoudig gezegd, als iemand weet hoe er beter op een situatie gereageerd kan worden dan zou die dat doen, toch? Vaak lukt het ons niet om goed te reageren omdat we vast zitten in onze eigen manier van denken. De weg naar vooruitgang zit dan in een andere manier van denken (verhouden). Daarbij kan het helpen om te zoeken naar oorzaken en verklaringen, maar dat op zichzelf is vaak onvoldoende. Daadwerkelijk voortgang ten aanzien van de situatie komt vaak geleidelijk door ander gedrag te tonen. Door nieuwe communicatie patronen met betrokken te proberen en ervaren.


Wat BewustZijn coaching uniek maakt is het standpunt dat je in potentie veel meer bent als wie je denkt dat je bent. De persoonlijkheid die je ontwikkelt hebt, waar jij ‘ik’ tegen zegt, kan worden gezien als een beperkte versie van jezelf. BewustZijn coaching is erop gericht je bewust te maken van je potentie. Je laten ervaren dat je het in je hebt om op andere, ruimere wijze naar je situatie te kijken. De persoonlijkheid die je ontwikkeld hebt, heeft je gebracht tot waar je nu bent. Het is belangrijk dat hier met begrip naar gekeken wordt, tegelijkertijd willen ik je laten kennis maken met een ruimer bewustzijn binnen jouw van waaruit je gemakkelijker op verschillende manieren kan reageren. Je hebt doorgaans meer keuze dan je denkt of ervaart. Het ervaren van deze ruimere versie van jezelf is wat BewustZijn coaching jou gunt.